Automatyczna rejestracja - XII Bitwa ESA o Płock - 2022
Zgłoszenia przyjmujemy do 9 czerwca 2022.
W przypadku zmian, dodatkowych uwag i problemów z rejestracją przez poniższy formularz, prosimy o wysyłanie zgłoszenia rejestracyjnego lub uwag na adres email podany w dziale Kontakt.

Rejestracja - XII Bitwa ESA o Płock - 2022

Imię i Nazwisko : 
Nick : 
Email : 
Tel. kontaktowy : 
Miejscowość : 
Eskadra : 
Kanał podstawowy : 
Kanały rezerwowe : 
WW I - modele : 
WW II - modele : 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych i informacyjnych przy organizacji zawodów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Oświadczam, że zapoznałem się z obowiązującym regulaminem Aircombat ESA na rok 2022, zobowiązuję się go przestrzegać ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa uczestników zawodów, widzów, organizatorów i pozostałych osób znajdujących się w sektorze, w którym odbywają się zawody. Mam świadomość, że ponoszę indywidualną odpowiedzialność za wyrządzone przeze mnie szkody na mieniu i zdrowiu.Lp.

Imię i Nazwisko
( eskadra )

Nick

Miasto

MHz RC

Konkurencja

WWI

WWII

1.

Marcin Lipiński
(ESA Płock)

AQUARIUS

Płock

2,4 (2,4)

Fokker D7

Mustang

2.

Przemek Jakubczak
(Mad Dogs)

Japim

Wawa

2,4 ()

F4U

3.

Konrad Kwaśnik
(Warszawskie Jastrzębie)

Autsajder1983

Warszawa

2,4 ()

Pfalz D3

Ki-61, Fairey Battle

4.

Wojciech Krajnik
(Kamikadze)

Wodzu

Wroclaw

61 kan/35 MHz ()

PUP, Pfalz

Bf 109 F, Dewoitine

5.

Grzechu Bielecki
(Kamikadze)

Kocur klocur :)

()

Kekrok

Aircudy

6.

Michał Drozd
(Warszawskie Jastrzębie )

Stare Faszczyce

2.4 GHz ()

Albatros d5

7.

Karol Wdowikowski
(Czarna Husaria)

Wrocław

2,4GHz ()

Migusiem

8.

Robert Jaroszek
(Hunters)

Radom

2.4 ()

PUP

KI-61

9.

Andrzej Toczewski
(Hunters)

Radom

()

KI-61

10.

Jacek Owczarczak
(Warszawskie Jastrzębie)

Pruszków

2.4GHz ()

Albatros D III

P-51 B Mustang, Mig-3

11.

mirek skowroński
(Eskadra Kraków)

mirolek

Kraków

2,4 GHz ()

pfalz fokker

C3603 I16

12.

Andrzej Stasiak
(Kamikadze )

Dywan

wrocław

2,4 ()

Spad

I-16

13.

Piotr Jackowski
(Klucz Zwycięstwa )

Johny

Kwidzyn

()

Brewster Buffalo, P36

14.

Jarosław Janus
(Aircombat Zawiercie )

Zawiercie

2,4GHz ()

Nieuport 11

Mig 3

15.

Dariusz Stężalski
(Kamikadze)

66 ()

+

+

16.

Damian Śliwa
(Eskadra Kraków )

Kraków

2,4 GHz ()

Machhi saetta, i-16 rata, pzl p62

17.

Michal Nowacki
(Kamikadze)

bzyk

Wroclaw

()

+

18.

Bogdan Piotrowski
(Warszawskie Jastzębie)

2,4 ()

Pfalz dIII

mig 3

19.

Tomasz Betka
(Kamikadze)

Tb86

Bierutów

()

+

+

20.

Marek Betka
(Kamikadze)

Marekb

Bierutów

()

+

+

21.

Marek Betka
(Kamikadze)

Marekb

Bierutów

()

+

+

22.

Piotr Berus
(Wrocław)

()

+

+