Automatyczna rejestracja - VII Bitwa ESA o Płock - 2017
Zgłoszenia przyjmujemy do 21 czerwca 2017.
W przypadku zmian, dodatkowych uwag i problemów z rejestracją przez poniższy formularz, prosimy o wysyłanie zgłoszenia rejestracyjnego lub uwag na adres email podany w dziale Kontakt.

Rejestracja - VII Bitwa ESA o Płock - 2017

Imię i Nazwisko : 
Nick : 
Email : 
Tel. kontaktowy : 
Miejscowość : 
Eskadra : 
Kanał podstawowy : 
Kanały rezerwowe : 
WW I - modele : 
WW II - modele : 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych i informacyjnych przy organizacji zawodów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. Nr 01 z 2002r., poz.926 z późniejszymi zmianami).

Oświadczam, że zapoznałem się z obowiązującym regulaminem Aircombat ESA na rok 2017, zobowiązuję się go przestrzegać ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa uczestników zawodów, widzów, organizatorów i pozostałych osób znajdujących się w sektorze, w którym odbywają się zawody. Mam świadomość, że ponoszę indywidualną odpowiedzialność za wyrządzone przeze mnie szkody na mieniu i zdrowiu.p.

Imię i Nazwisko
( eskadra )

Nick

Miasto

MHz RC

Konkurencja

WWI

WWII