Regulaminy
W sezonie 2017 obowiązuje nowy regulamin ESA WWI i WWII .

Regulamin WWI i WWII