Regulaminy
W sezonie 2016 regulamin ESA WWI i WWII nie ulega zmianie (zawody są rozgrywane zgodnie z regulaminem z 2015 roku).

Regulamin WWI i WWII