Informacje dla zawodników
UWAGA: Mapka dojazdu do miejsca rozgrywania zawodów w pozycji menu "Dojazd"

1. Wszystkim zawodnikom zapewniamy:
- taśmy do walki
- dyplomy uczestnictwa
- ciepły posiłek oraz napoje
- możliwość zaparkowania

2. Kaski
W czasie trwania zawodów obowiązuje nakaz noszenia kasków ochronnych w strefach określonych regulaminem.3. Ubezpieczenie
Każdy uczestnik imprezy ponosi indywidualną odpowiedzialność za wyrządzone przez niego szkody. Wskazane jest aby zawodnik posiadał aktualną polisę ubezpieczeniową OC obejmującą udział w zawodach modeli RC. Posiadanie polisy nie jest obligatoryjne.
Każdy zawodnik rejestrujący się na zawody oświadcza, że zapoznał się z obowiązującym regulaminem Aircombat ESA na rok 2020, zobowiązuje się go przestrzegać ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa uczestników zawodów, widzów, organizatorów i pozostałych osób znajdujących się w sektorze, w którym odbywają się zawody. W związku z powyższym nie będziemy w dniu zawodów zbierać oświadczeń.

4. Wpisowe
Wpisowe w wysokości 40 PLN będzie pobierane podczas rejestracji zawodników. Wpisowe obejmuje składkę 7 PLN na poczet dyplomów i pucharów dla zwycięzców Pucharu Polski ESA 2020.