Informacje dla zawodników
UWAGA: Mapka dojazdu do miejsca rozgrywania zawodów w pozycji menu "Dojazd".

1. Wszystkim zawodnikom zapewniamy:
- taśmy do walki
- dyplomy uczestnictwa
- ciepły posiłek oraz napoje
- możliwość zaparkowania

Z uwagi na dwudniową imprezę - połączone dwudniowe zawody ESA i ACES - zapewniamy możliwość rozstawienia namiotu na terenie lotniska.

Wszystkich zawodników ESA, którzy zostają na niedzielne zawody ACES oraz tych pilotów ACES, którzy przyjadą wcześniej zapraszamy na wieczorne sobotnie ognisko.


Na zwycięzców czekają dyplomy, statuetki i nagrody rzeczowe.

2. Kaski
W czasie trwania zawodów obowiązuje nakaz noszenia kasków ochronnych w strefach określonych regulaminem.3. Ubezpieczenie
Każdy uczestnik imprezy ponosi indywidualną odpowiedzialność za wyrządzone przez niego szkody. Wskazane jest aby zawodnik posiadał aktualną polisę ubezpieczeniową OC obejmującą udział w zawodach modeli RC.
Każdy zawodnik rejestrujący się na zawody oświadcza, że zapoznał się z obowiązującym regulaminem Aircombat ESA na rok 2023, zobowiązuje się go przestrzegać ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa uczestników zawodów, widzów, organizatorów i pozostałych osób znajdujących się w sektorze, w którym odbywają się zawody. W związku z powyższym nie będziemy w dniu zawodów zbierać oświadczeń.

4. Aspekty prawne pilotowania modeli
Każdy uczestnik zawodów musi być zarejestrowany w ULC jako Operator BSP i posiadać uprawnienia do pilotowania modeli RC minimum w klasach otwartych A1 i A3. Na każdy model należy nanieść numer operatora BSP nadany przez ULC. Modele bez naniesionych numerów nie będą dopuszczane do lotów.

5. Wpisowe
Wpisowe w wysokości 80 PLN będzie pobierane podczas rejestracji zawodników. Wpisowe obejmuje składkę na poczet dyplomów i pucharów dla zwycięzców Pucharu Polski ESA 2023.

6. Istnieje możliwość zamówienia dodatkowego obiadu dla osób towarzyszących w cenie 30 zł. Prośba o wcześniejsze zgłoszenie takiej potrzeby i ilości e-mailem na adres któregoś z organizatorów.