Informacje dla zawodników
UWAGA: Mapka dojazdu do miejsca rozgrywania zawodów w pozycji menu "Dojazd". Zawody będą rozegrane w "starej lokalizacji" z wjazdem od ul. Bielskiej.

1. Wszystkim zawodnikom zapewniamy:
- taśmy do walki
- dyplomy uczestnictwa
- ciepły posiłek oraz napoje
- możliwość zaparkowania

Z uwagi na dwudniową imprezę - połączone dwudniowe zawody ESA i ACES - zapewniamy możliwość rozstawienia namiotu na terenie lotniska.

Wszystkich zawodników ESA, którzy zostają na niedzielne zawody ACES oraz tych pilotów ESA, którym nie spieszy się do domu zapraszamy na wieczorne ognisko.


Na zwycięzców czekają dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe.

2. Kaski
W czasie trwania zawodów obowiązuje nakaz noszenia kasków ochronnych w strefach określonych regulaminem.3. Ubezpieczenie
Każdy uczestnik imprezy ponosi indywidualną odpowiedzialność za wyrządzone przez niego szkody. Wskazane jest aby zawodnik posiadał aktualną polisę ubezpieczeniową OC obejmującą udział w zawodach modeli RC.
Każdy zawodnik rejestrujący się na zawody oświadcza, że zapoznał się z obowiązującym regulaminem Aircombat ESA na rok 2021, zobowiązuje się go przestrzegać ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa uczestników zawodów, widzów, organizatorów i pozostałych osób znajdujących się w sektorze, w którym odbywają się zawody. W związku z powyższym nie będziemy w dniu zawodów zbierać oświadczeń.

4. Aspekty prawne pilotowania modeli
Każdy uczestnik zawodów musi być zarejestrowany w ULC jako Operator BSP i posiadać uprawnienia do pilotowania modeli RC minimum w klasach otwartych A1 i A3. Na każdy model należy nanieść numer operatora BSP nadany przez ULC. Modele bez naniesionych numerów nie będą dopuszczane do lotów.

5. Wpisowe
Wpisowe w wysokości 50 PLN będzie pobierane podczas rejestracji zawodników. Wpisowe obejmuje składkę 7 PLN na poczet dyplomów i pucharów dla zwycięzców Pucharu Polski ESA 2021.